LOAY HOAY LOẠI BỎ LÒ GẠCH THỦ CÔNG

Loay hoay loại bỏ lò gạch thủ công

 

VTV.vn - Cuối năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa đưa ra lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch bằng lò thủ công thế nhưng, phương án xóa bỏ lò nung gạch ra khỏi khu dân cư còn ì ạch.

Sản xuất gạch ngói thủ công, lãng phí tài nguyên và ô nhiễm chính là những lý do phải loại bỏ lò gạch ngói thủ công trên phạm vi cả nước. Ngay từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 567 về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020. Nhiều địa phương đã đưa ra lộ trình sản xuất vật liệu xây không nung thay thế gạch ngói bằng đất sét nung. Lộ trình đã có nhưng trong thực tế, loại bỏ lò gạch ngói thủ công là không dễ.

Xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa đứng đầu tỉnh Khánh Hòa về số lò nung gạch ngói. Chỉ một xã đã có trên 100 lò nung thuộc 54 cơ sở sản xuất gạch ngói. Thậm chí nhiều xóm, nhiều làng, cứ 10 nhà có 7-8 nhà làm nghề gạch ngói. Lò gạch chen giữa nơi ở của người dân. Cả làng quanh năm sống trong cái bụi sản xuất gạch ngói và trong cái khói của các lò nung.

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, người dân ở các làng nghề gạch ngói đều nhận ra những mặt trái từ việc sản xuất gạch ngói thủ công. Thế nhưng, để chuyển từ sản xuất gạch nung sang không nung thì không phải địa phương nào cũng làm được bởi nguyên liệu không sẵn có trong khi đó, vốn đầu tư máy móc sản xuất gạch không nung lên đến 7 tỷ đồng/cơ sở là quá cao đối với người dân làng nghề.